Universitetet - Aktuell information gällande Universitetet


Universitet

Att utbildauniversitet eller högskola är otroligt stimulerande och lärorikt. På universitetet får du till dig mycket kunskap, men kanske ännu viktigare många nya positiva livserfarenheter och lära känna massvis med nya spännande personer.

Under de senaste decennierna har allt fler svenska och främst kvinnor börjat läsa på universitet.

Ordet Universitet

Ordet universitet kommer från latinets, universitas som betyder samfund men även helhet. Tidigare så definierades universiteten som ett samfund för mästare och lärjungar vilka skulle skapa en helhetsförståelse inom viktiga ämnen som religion och latin.

Vad är skillnaden mellan universitet och högskola?

Skillnaden mellan ett universitet och en högskola är att universiteten har rätt av regeringen att examinera forskarstuderande till att bli doktorer. Dock så har flera av högskolorna i landet nära sammarbete med något universitet så även om du studerar och forskarutbildar dig vid en läroanstalt som formelt sätt inte är ett universitet har du möjlighet att doktorera om du är knuten till ett universitet.

Det finns tre universitet i Sverige som ännu inte infört ordet universitet i sina namn och det är:Alla svenska universitet och högskolor

I Sverige finns det totalt 15 stycken universitet utspridda över landet och det första universitetet som startades i Sverige var Uppsala Universitet som grundades redan år 1477.

Det finns vissa universitet som har kvar namnet högskola men är egentligen universitet och har ett universitets befogenheter, t.ex. Kungliga Tekniska högskolan eller Chalmers tekniska högskola.

Svenska Universitet

De svenska universiteten som finns är: